Pracownicy

Forum Pracownika

Forum Pracownika  to platforma komunikacji pomiędzy zarządem a pracownikami

 

Dzięki Forum aktywnie uczestniczymy w życiu naszej organizacji, wpływamy na zmiany, dzielimy się opiniami, pomysłami, rozmawiamy z zarządem i dyrektorami. Spotykamy się systematycznie zarówno w terenie jak i w biurze głównym. Z inicjatywy Forum zainicjowanych zostało wiele zmian i wdrożone zostały konkretne rozwiązania.

Forumowiczem może zostać pracownik, który weźmie udział w wyborach i uzyska odpowiednią liczbę głosów. Wybory do Forum Pracownika odbywają się co dwa lata w każdym oddziale naszej Firmy.

Forumowicz aktywnie działa w swoim oddziale, jest reprezentantem wszystkich pracowników oddziału. Bycie Forumowiczem, to również inwestowanie w siebie, poprzez zdobywanie nowych umiejętności komunikacyjnych, budowanie relacji z innymi, oraz rozwój umiejętności niezbędnych w pracy zespołowej.

Ewa Szczurowicz

Kierownik ds. Administracji, Oddział Kielce

Działam w Forum, bo chcę aktywnie wpływać na życie firmy. Biorę czynny udział w podejmowaniu decyzji mających wpływ, na polepszenie warunków naszej codziennej pracy.

Agnieszka Luda

Pracownik Administracji, Oddział Zabrze

Być Reprezentantem Forum Pracownika to przede wszystkim wiara w to, że możemy coś zmienić. Bez tego działanie w tym projekcie nie miałoby sensu. Dodatkowym bodźcem do angażowania się, jest głębsze poznanie wielu procesów, które dzieją się w Spółce, a o których na co dzień nie wiemy. Bycie Forumowiczem oznacza dostęp do informacji „z pierwszej ręki”.